שולחן ערוך – מיצב על גבולות וחרדה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


וייס רוחמה, חפץ מגדלנה

שולחן ערוך - מיצב על גבולות וחרדה

פתיחה: שבת, 13 דצמבר 2003

נעילה: ראשון, 18 ינואר 2004