זוכה הפרס לציור על שם אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2007 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אזולאי שי

זוכה הפרס לציור על שם אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2007

פתיחה: שבת, 13 אוקטובר 2007

נעילה: שבת, 24 נובמבר 2007