אזולאי שי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אזולאי שי

אזולאי שי

פתיחה: שבת, 13 אוקטובר 2007

נעילה: שבת, 24 נובמבר 2007