שמוליק ושרגא בפריז: מסע ההשתלמות של שמוליק כץ ושרגא ווייל, 1953 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שמוליק ושרגא בפריז: מסע ההשתלמות של שמוליק כץ ושרגא ווייל, 1953

אוצר: ברטוש רון, תמיר טלי

פתיחה: שבת, 7 ספטמבר 2019

נעילה: שבת, 9 נובמבר 2019

מפגש גלריה: שבת, 2 נובמבר 2019 12:00