והגדת לבנך | תערוכה בסדרת נדבך 19 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בן ישי שחר

והגדת לבנך | תערוכה בסדרת נדבך 19

אוצר: דאום דרור

פתיחה: שבת, 30 אוגוסט 2014

נעילה: שבת, 18 אוקטובר 2014

מפגש גלריה: שבת, 27 ספטמבר 2014 12:00 • 1988 נולד בישראל
  חי ויוצר בתל אביב
  2013 B.Ed.F.A., המדרשה לאמנות, בית ברל
  2013- .M.A, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
  תערוכות
  2013    "SEED!",  המדרשה לאמנות, בית ברל
  "המופשט", גלריה המדרשה, תל אביב