דבר אינו אוזל « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אסתר חיה

דבר אינו אוזל

אוצר: ויזגן אילן

פתיחה: חמישי, 29 יוני 2017

נעילה: שבת, 26 אוגוסט 2017

מפגש גלריה: שישי, 7 יולי 2017 12:00
  • לצפייה בדף הקטלוגלחץ\י כאן