כלים שלובים: הצלחות והזכוכיות של אברהם אופק « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אופק אברהם

כלים שלובים: הצלחות והזכוכיות של אברהם אופק

אוצר: ברטוֹש רון

פתיחה: שבת, 16 ספטמבר 2017

נעילה: שבת, 11 נובמבר 2017

מפגש גלריה: שבת, 11 נובמבר 2017 12:00
  • מפגש גלריה בתערוכתו של אברהם אופק

    כלים שלובים: הצלחות והזכוכיות של אברהם אופק
    אוצר: רון ברטוש

    מפגש גלריה עם האוצר:
    שבת, 11.11.17 בשעה 12:00