Purple Heart- תערוכה שלישית בסדרת נדבך 20 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


הבר טלר שי

Purple Heart- תערוכה שלישית בסדרת נדבך 20

אוצר: ארד בועז

פתיחה: שבת, 9 יולי 2016

נעילה: שבת, 27 אוגוסט 2016

מפגש גלריה: שישי, 5 אוגוסט 2016 12:00 • 1987                נולדה בקיבוץ גזר
                         חיה ויוצרת בתל אביב
  2010-2009       המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
  2011-2010       SAIC - School of the Art Institute ,  שיקאגו
  2012 – 2015   B.Ed.F.A, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
  2015              פרס  הצטיינות בתחום האמנות, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית  בית ברל