ויסנשטרן שפרה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ויסנשטרן שפרהאודות האמנית

-1971 למודי ציור בשעורי ערב
1972-1982 למודים אצל טובה ברלינסקי
מ-1982 מציירת ברשות עצמה
מ-1986 חברה באגודת האומנים

תערוכות

1987 תערוכת יחיד בגלריה של ערית ירושלים “בתי ירושלים וסימטאותיה”
1990 תערוכת יחיד בבית האומנים בירושלים “נופי ירושלים”
2001 תערוכה קבוצתית בגלרית קול האישה “דמויות נשים”