טופסי הגשה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

טופסי הגשה

טופס בקשה לתערוכת יחיד / תערוכה קבוצתית:

כל אמן מקצועי ופעיל רשאי להגיש בקשה לתערוכה בבית האמנים ירושלים. יש להוריד את טופס הבקשה לתערוכה,
למלאו ולשלוח אותו בדואר למזכירות בית האמנים בצירוף החומרים הנלווים כמפורט בטופס.
הועדה מתכנסת פעמיים בשנה ובוחנת את הבקשות שהתקבלו ומחליטה אילו תערוכות יוצגו בבית האמנים.
הוועדה מתחלפת ומורכבת בכל פעם מאמנים-שופטים שונים על מנת שאופי התערוכות אשר מתקבלות יהיה מגוון.

בקשה לתערוכה (356.9 KiB)

טופס בקשה לחברות באגודת הציירים והפסלים – אמני ירושלים:

רשאים להגיש בקשה לחברות ב”אגודת הציירים והפסלים – אמני ירושלים” אמנים תושבי ירושלים רבתי בלבד.
על מנת להגיש בקשת חברות, יש להוריד את טופס הבקשה לחברות באגודה למלאו ולהגישו עם חתימה מקורית למזכירות בית האמנים.
הועדה לבחירת חברים חדשים מתכנסת בחודש פברואר-מרץ בכל שנה. לקראת הועדה, המגישים יקבלו מכתב המורה מתי יש להביא עבודות מקור לשיפוט הועדה.

טופס להגשת מועמדות לחברות באגודת הציירים והפסלים בירושלים (38.0 KiB)

תקנון וטופס הגשת מועמדות לקבלת פרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן.ית צעיר.ה, לשנת 2019

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס, אמנים העוסקים בציור ו/או רישום בגילאים 20 עד 35, כאשר לא מלאו להם יותר מ-35 שנה בדצמבר 2019 (נולדו אחרי 1 בדצמבר, 1983).
לזוכה יוענקו פרס בסך 10,000 ₪ ותערוכת יחיד בבית האמנים, ירושלים.
הגשת מועמדות תעשה בהתאם לתקנון ובאמצעות טופס הגשה.
מועד אחרון להגשה יום שני ה- 29.4.2019
לבירורים בדוא”ל artists@zahav.net.il

* קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד באופן שווה, לאמנים משני המינים.

טופס הגשת מועמדות ותקנון 2019 (35.5 KiB)