אמן מתכנן לעצמו מצבת זכרון « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אמן מתכנן לעצמו מצבת זכרון

אוצר: ישראל הדני

שנת הוצאה: 1995

התערוכה היא תוצר של הזמנה להיות במחיצתן של שאלות לא פשוטות.
מה אני רוצה להשאיר אחרי כסימן (או סמל) להיותי? ומה היא דרכי לתת לכך אחיזה חומרית בזמן?
העבודות המוצגות אינן הצעות למצבות זכרון. חשיבותן היא באותנטיות בה מתייחס האמן לנושא שהוצע לו ואין לכך
חשיבות אם התוצאה המתקבלת מהתייחסות זו משדרת רצינות, הומור אפילו סרקזם, המחלץ אותנו ממעמדים לא נוחים
ומשאלות שאין לנו עליהן תשובה. ישראל הדני.