ביקורת של עוזי צור על התערוכה שטח הפקר בעיתון הארץ « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים