בצלאל שץ – מונוגרפיה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בצלאל שץ – מונוגרפיה


אוצר: גדעון עפרת

שנת הוצאה: 2006

מחיר: 70 ₪

נגד נתוני הפתיחה המעיקים של “ילד הפלא” הכישרוני, ניצב מהלך חייו של בצלאל שץ בעיקרו ככזה המתנהל במסלול המודרנה ואף ההפשטה.
ניתן לשער את הרוביקון, שנאלץ בצלאל שץ לחצות בשנות השלושים, כאשר המיר בהדרגה את הריאליזם האקדמי תחילה באקספרסיוניזם
ולאחר מכן בהפשטה מאגית ממטבחו של ז’ואן מירו. כלום ראויה יצירתו שתיזכר בפנתיאון היצירה הישראלית?
למחבר מונוגרפיה זו אין ספר שציוריו של בצלאל שץ לא נפלו בערכם ממרבית היצירות שנוצרו בחוג ההפשטה הישראלית…
לו תהיינה מונוגרפיה זו והרטרוספקטיבה שלצדה צעד בכיוון חילוץ יצירה זו מקברה.” גדעון עפרת, אוצר