זיכרונות ואובססיה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


זיכרונות ואובססיה

אוצר: רחל סוקמן

שנת הוצאה: 1994

למה בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על זכרונות?
מכלול של דימויים, תחושות, רעשים, הכל שהוא לא כלום.
שהוא ריק. ועל הריק הזה, על חוסר האפשרות להסביר ולפרש את הדברים, מתבססת התערוכה הקבוצתית שבה השתתפו -
איתן לי אל, אברהם אילת, יואב ויס, זבייה קהן, ענת בן-דוד, תמי שטייר, גיל שחר, פיליפ רנצר, רן סלוין,
ברברה ליכטנברג-אטינגר, טיטו לגיסמו, שולי נחשון ואביתר שטרן.