כתבה על גוסטבו סגורסקי בעיתון הארץ « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים