על התערוכה שטח הפקר בגלובס « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים