על התערוכות של פלג דישון ומקס אפשטיין / מאת: סמדר שפי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים