על תערוכתה של דבורה מורג בערב רב « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים