על תערוכתה של לנה זידל “זאבי חוצות” « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים