על תערוכתו של מוטה ברים “חותם נחתום” בירחון אדרבה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים