כיצד מגישים בקשה לחברות באגודה? « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

כיצד מגישים בקשה לחברות באגודה?

רשאים להגיש בקשה לחברות ב”אגודת הציירים והפסלים – אמני ירושלים” אמנים תושבי ירושלים רבתי בלבד.
על מנת להגיש בקשת חברות, יש להוריד את טופס הבקשה לחברות באגודה למלאו  ולהגישו עם חתימה מקורית למזכירות בית האמנים.
הועדה לבחירת חברים חדשים מתכנסת בחודש פברואר-מרץ בכל שנה. לקראת הועדה, המגישים יקבלו מכתב המורה מתי יש להביא עבודות מקור לשיפוט הועדה.