כיצד מגישים בקשה לתערוכה? « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

כיצד מגישים בקשה לתערוכה?

כל אמן מקצועי ופעיל רשאי להגיש בקשה לתערוכה בבית האמנים ירושלים. יש להוריד את טופס הבקשה לתערוכה, למלאו ולשלוח אותו בדואר למזכירות בית האמנים בצירוף החומרים הנלווים כמפורט בטופס.
הועדה מתכנסת פעמיים בשנה ובוחנת את הבקשות שהתקבלו ומחליטה אילו תערוכות יוצגו בבית האמנים.
הוועדה מתחלפת ומורכבת בכל פעם מאמנים שופטים שונים על מנת שאופי התערוכות אשר מתקבלות יהיה מגוון.