כיצד ניגשים ל”רשמים – הביאנלה הארצית לרישום”? « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

כיצד ניגשים ל”רשמים – הביאנלה הארצית לרישום”?

הביאנלה הארצית לרישום, החלה בשנת 2001 ביוזמה ובחסות בית האמנים ירושלים, כמיזם כלל ארצי ורב משתתפים, היא מאגדת בתוכה את הגלריות הציבוריות הפועלות במרכז העיר.
נושא הביאנלה מתפרסם בקול קורא היוצא בעיתונות כשנה לפני מועד פתיחת הביאנלה.
לא ניתן להגיש באמצעות טפסים, הקול קורא על הנחיותיו יופיע גם באתר .